ÁSZF

(Általános szerződési és felhasználási feltételek)

Kérjük, mielőtt vásárolna, figyelmesen olvassa el az Általános szerződési és felhasználási feltételeket és szolgáltatásainkat kizárólag abban az esetben vegye igénybe amennyiben minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Üzemeltetői adatok:

Első Híd Kft.
1037 Budapest Zay utca 5.
Aószám: 13161129-2-41
Köszösségi adószám: HU13161129
Cégjegyzék szám: 01-09-273149
Elektronikus ügyfélszolgálat: info@vitafood.hu

Megvásárolható termékek köre

Web áruházunk bio termékek árusításával foglalkozik. A megjelenített termékek mellett feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás és a  csomagolási díjat. Minimális rendelés értéke: 5500 Ft.

Rendeléssel kapcsolatos információk

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges.

Oldalunkon megrendeléseit 0-24 órában leadhatja. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-14 óráig történik. Amennyiben megrendelését 14 óra után adja le annak feldolgozása a következő munkanapon történik.Megrendeléséről minden esetben kap emailben egy visszaigazolást. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított max. 5 munkanapon belül. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai okokból fakadó hibák miatt.
A visszaigazolt megrendelést minden esetben teljesítjük.
A megrendelés során kérjük, figyelmesen töltse ki az adatait, mert amennyiben az ebből fakadó hibából esetleg hibás címre kerül kiküldésre a megrendelt termék, úgy az újbóli kiszállítási költség is a megrendelőt terheli.

A rendelés menete

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba, amennyiben több mint egy terméket kíván vásárolni, adja meg a darabszámot. Fizetés gombra kattintva léphet tovább.
Kiválaszthatja, hogy regisztrációval vagy anélkül szeretné megvásárolni termékeinket.
A megrendelés a szállítási és számlázási adatok megadásával folytatódik.
Az adatok kitöltése után tudja kiválasztani a felkínált lehetőségek közül, hogy milyen szállítási illetve fizetési mód felel meg Önnek. Lehetősége van megjegyzést küldeni a megrendeléssel.
Kérjük, mielőtt rákattintana a befejezés gombra, ellenőrizze le adatai pontosságát, mert a számlázás és a kiszállítás az Ön által megadott adatok alapján történik.
A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja
A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni (kivéve, ha más fizetési módot választott). A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Házhoz szállítás, információk

Futárral szállítás

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, úgy erről a kézbesítő értesítést hagy és második kézbesítést kísérel meg. Az át nem vett csomagok szállítási költségét és a sikertelen szállítással kapcsolatban felmerült egyéb költséget a megrendelőre terheljük!


Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját és az egyéb felmerülő költségeket a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! Természetesen előre fizetés esetén a fentiek nem érvényesek.

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától.

A Vásárló az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
- Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
- Az Első Híd Kft. a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő tizennégy napon belül visszatéríti.
- A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
- A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:
A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát
a) olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával azt minden esetben írásban köteles megtenni az Impresszumban feltüntetett székhelyünkre küldött postai feladvány útján. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó felvétel útján rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt). Az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül a Első Híd Kft Kft. a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát, amennyiben a termék ezen időszak alatt az Első Híd Kft.-hez visszajutott. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

A Vásárló az elállási jogát az alábbi linkben található elállási mintanyilatkozat kitöltésével, vagy egyértelmű erre irányuló nyilatkozatával teheti meg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.287742

A Vásárló kötelezettségei elállása esetén

Ha a Vásárló a fentieknek megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Vásárlónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Adatkezelés

A webáruház használata során az Első Híd Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az Első Híd Kft. alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat az Első Híd Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Első Híd Kft. mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Első Híd Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@vitafood.hu e-mail címen. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Első Híd Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.